Inteve - Widzew Łódź

Widzew Łódź

Realizacja zadania - montaż kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z instalacją klimatyzacji, na obiekcie Stadionu Miejskiego Łódź Widzew.

W lutym 2016r. Inteve Sp. z o.o. Sp.K. , na zlecenie TKS Sp. z o.o. przystąpiła do realizacji zadania polegającego na dostawie i montażu kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła, oraz dostawą i montażem urządzeń klimatyzacyjnych.

Firma nasza dostarczyła i zamontowała ponad 8.000 m2 kanałów prostokątnych i okrągłych. Dodatkowa w ramach tego zadania dostarczyliśmy i zamontowaliśmy na dachu obiektu ponad tysiąc m2. kanałów w systemie "dwupłaszczowym". System kanałów dwupłaszczowych umożliwia bezpośredni montaż instalacji na zewnątrz budynku, bez konieczności dodatkowego jaj izolowania oraz pokrywania "płaszczem" zewnętrznym. Wykorzystanie kanałów dwupłaszczowych znacząco skraca czas montażu instalacji zewnętrznej i umożliwia samodzielne jej zamontowanie przez firmę instalacyjną, bez konieczności dodatkowego zatrudniania firmy specjalistycznej izolującej kanały.

Krótki termin realizacji (luty - sierpień 2016r), oraz skomplikowany charakter inwestycji wymagał od nas zaangażowania ponad 50-ciu monterów, wraz z kadrą stale nadzorującą przebieg prac. Prace realizowane były na kilku trybunach równocześnie, tak aby można było dotrzymać wymaganych terminów. Ze względu na przeznaczenie obiektu (imprezy masowe), największą uwagę poświęciliśmy na wykonanie zabezpieczeń P.Poż. Montaż klap przeciwpożarowych, wykonanie przejść ogniowych oraz zabezpieczenie kanałów izolacją CONLIT jest naszą specjalnością.